آموزش جدیدترین کاشت ناخن

آموزش جدیدترین کاشت ناخن

در طول تاریخ بشر ، ابزار و وسایل مختلف در زمینه های گوناگون برای سهولت کار وی ساخته شده اند . این ابزار و وسایل تا زمانی که توانایی ارضای آدمیان و رفع نیاز های وی را داشته باشند مفید بوده و مورد استفاده قرار می گرفتند و به محض بروز عیبی کوچک و یا اختراع وسیله ای بهتر به فراموشی سپرده می شدند . به عنوان مثال اگر روزگاری حمل و نقل انسان به وسیله گاری و درشکه انجام می گرفت ، با پیشرفت علم و افزایش تجربه و اطلاعات انسان وسیله ای مانند قطار یا اتومبیل ساخته شده و جایگزین آن شد . با قیاسی ساده می توان یافت که دلیل این تغییرات ، برآورده نکردن نیاز انسان توسط درشکه و لبریز شدن کاسه صبر و تحمل انسان از امکانات کم و دردسر زیاد آن بوده است . پس از اختراع اتومبیل هم این رویه تغییر نکرد و تا به امروز شاهد طراحی و ساخت خودروهایی در ابعاد و توانایی های گوناگون هستیم . ریشه این تغییرات در نیاز انسان ها به روش هاییست که نقصان و عیوب پیشین را بپوشاند . این میزان تغییرات که از ابتدای تاریخ در همه پدیده ها وجود داشته و تا انتهای آن نیز به قوت خود پا برجاست ، در زندگی امروز ما در پدیده های غیر قابل لمس نیز رسوخ کرده است . به عنوان مثال به روز رسانی نرم افزارهای تلفن همراه یا روش ها و فرمول های علمی که از این دست تغییرات پیروی می کنند ، با اضافه و کم کردن برخی متغیرها ، عیوب قبلی را از بین برده و محاسن جدیدی به آن می افزایند . این میزان تغییرات نیز همواره تابعی از نقص پدیده نیست ، به عنوان مثال در آموزش کاشت ناخن ، استفاده از یک ماده یا روش کاشت به دلیل صدمات جانبی و عوارض آن منسوخ می گردد ، اما گاهی نیز با وجود صحت کامل ماده و روش آن ، جامعه روشی را پس زده و محتاج روشی جدید می باشد . در دنیای امروز ، خصوصا در حیطه مد و زیبایی ، البسه ، متد های زیبایی و میک آپ ها عمر زیادی ندارند ، به عبارتی دیگر در این امر رقابتی ، همه روزه شاهد ترویج و بکارگیری راه های تازه ای هستیم ، لذا آگاهی و استفاده از آن ها توسط یک دنبال کننده مد امری اجتناب ناپذیر است . در همین زمینه – آموزش کاشت ناخن – روش های فراوانی وجود دارد که در سراسر دنیا مورد استفاده قرار می گیرد ، اما تفاوت مجموعه های آرایشی و ناخن کاران مختلف در استفاده آن ها از روش های نوین و متدهای مدرن این حرفه است . یکی از این روش ها ، زیر مجموعه ای از مانیکور به نام «شیشه شکسته» می باشد . shattered glass یا خرده شیشه ، روشیست که برای اولین بار توسط یونگینگ پارک (Eunkyung Park) مالک موسسه زیبایی Unistella سئول بکار گرفته شد . این مجموعه که در سال های اخیر گریم های تازه و اعجاب انگیزی را به ناخنکاران سراسر دنیا معرفی کرده است ، در مواد مصرفی گریم نیز فراتر از دیگران می اندیشد . به عنوان مثال در روش فوق ، ناخن های کار شده شبیه قطعاتی پوشانده شده با تکه های خرد شده شیشه می باشد . این ماده که در حقیقت یک برچسب رنگین کمانی خاص می باشد ، پس از بارها شکست در انتخاب ماده اولیه مورد استفاده قرار گرفت ؛ میزان محبوبیت روزافزون این روش گواهسیت بر این ادعا که نوآوری و خلاقیت یکی از اصول پراهمیت آموزش کاشت ناخن می باشد .