آموزش کاشت ناخن تصویری

آموزش کاشت ناخن تصویری

انسان در طول تاریخ حیات خود ، از ابزار ، وسایل و روش های گوناگونی برای انتقال پیام هایش استفاده کرده است . این پیام ها در بدو کار ، به صورت اصواتی که از طبیعت الگو برداری شده بود نمایان شد . پس از گذشت صدها سال و سر و شکل گرفت این نمودهای آوایی ، زبان گفتاری و پس از آن خط بوجود آمد . استفاده از زبان های گوناگون ، حالت های متنوع رسم الخط و کاربرد وسیع گویش های مختلف تا سالیان طولانی تنها راه های ارتباطی انسان ها با یکدیگر بود . زبان علائم ، زبان اشاره و سایر نگاره ها نیز از دیگر راه های ارتباطی بودند که گاه مخاطبین خود را نه تنها در بُعد مکان ، بلکه در بُعد زمان نیز منادا قرار می دادند . با پیشرفت این فنون و ظهور نقاشی به عنوان حرفه ای مستقل ، بسیاری از مفاهیم در قالب طراحی و نقاشی خودنمایی می کردند . این روند تا قرن ۱۸ میلادی ادامه داشت تا اینکه ژوزف نیسه‌فور نیپس فرانسوی موفق به اختراع دوربین عکاسی و ثبت اولین تصویر به معنای امروزی شد . از این تاریخ به بعد و با پیشرفت علم ، همه روزه شاهد ظهور پدیده های جدیدی در صنعت تصویر برداری هستیم . ساخت دوربین های فیلم برداری و به دنبال آن فیلم سازی ( صنعت سینما ) سبب شد تا از دوره ای به بعد ، انسان قادر به مشاهده تاریخ باشد ، تاریخی که پیش از آن بواسطه نوشته ها و نگاره هایی گاه اغراق آمیز به دست ما می رسید ، اینک با صداقت بیشتری در اختیار بشر قرار می گرفت . همانطور که گفته شد ، می توان ساخت این وسایل را در راستای سلسله اقدامات انسان برای ایجاد ارتباط و انتقال پیام دانست . بدون شک شما نیز جملاتی با این مضمون که «در مواقعی یک تصویر انتقال دهنده مفاهیمیست که هزاران کلمه از وصف آن عاجزند » مواجه شده اید و هریک مثال های متعددی در ذهن داریم که بر روی این جمله صحه می گذارد. چنین خصوصیتی در تصاویر سبب شده است تا از آن ها به عنوان یکی از ابزار لاینفک آموزشی استفاده شود . یک تصویر آموزشی – به عنوان مثال آموزش کاشت ناخن – سبب می شود تا بیننده با نظر به این تصاویر و استناد به نوشته های مربوط به آن ، پیام اصلی نویسنده را درک کند و نه چیزی را که خود وی متصور می شود که این مسیر به یادگیری صحیح و اصولی می رسد . یکی ازاصلی ترین ویژگی های کتاب ها – علی الخصوص رمان ها با داستانی روایی – امکان شخصیت سازی و ترسیم فضای آن ها با توجه به سلیقه خواننده بدون توجه به ذهنیات نویسنده است و ممکن است این دو شخصیت یا مکان هیچ شباهتی به یکدیگر نداشته باشند و در عین حال لطمه ای به داستان نیز وارد نشود . اما در مورد متون آموزشی جریان به گونه دیگری رقم می خورد . در این شرایط ، خواننده در صورت عدم پیروی از ذهنیات و منظور مولف ، به کلی از هدف دور می شود . به عنوان مثال در آموزش کاشت ناخن ، مولف با قرار دادن تصاویری از ابزار ، وسایل ، تغییرات اعمال شده و حالت پیش و پس از آن منظور خود را به درستی منتقل می کند ، از این روست که آموزش کاشت ناخن غیر حضوری بدون وجود تصاویر و فیلم های مربوطه امری دشوار به نظر می رسد .