تاریخچه آموزش کاشت ناخن

تاریخچه آموزش کاشت ناخن

سخنان بسیاری در باب اهمیت تاریخ وجود دارد که هریک از ما با تعداد زیادی از آن ها برخورد کرده ایم . در این مقاله قصد بررسی این جملات قصار و مثل ها را نداریم ، چراکه هدف ما صحبت پیرامون آموزش کاشت ناخن می باشد ، اما تا به حال به این فکر کرده اید که اولین بار چه کسانی به این امر مبادرت ورزیده اند و یا سیر تکامل آموزش کاشت ناخن به چه صورتی بوده است ؟ گاهی با بررسی سیر تاریخی یک پدیده و عوامل موثر در تکامل آن ، علاوه بر دانستن مطالب مفیدی حول آن پدیده ، می توانیم از ارتکاب اشتباهات جلوگیری کرده و یا علاقه خود به آن را تشدید کنیم ، از این روی با بررسی سیر تاریخی آموزش کاشت ناخن به این مهم می پردازیم . از آنجایی که جای پای تمدن های کهن در پیدایش اکثر پدیده های امروزی پیداست ، می توان مروج کاشت ناخن مصنوعی را نیز مردمان این نواحی دانست . در مصر باستان ، ناخن یکی از مصادیق بارز نمایش وضعیت مالی و معیشتی هر فرد بوده است ، از این روی زنان و مردان مرفه مصری با تزئین ناخن های خود با استخوان ها، عاج فیل ، طلا و جواهرات که مظهر دارایی بوده اند ، برای اولین بار به کاشت ناخن مصنوعی مبادرت ورزیده اند . این وضعیت برای سایر اقلیم ها نیز مشابه بوده است . به عنوان مثال ، اشراف زادگان چین برای نمایش جایگاه خویش هیچ گاه ناخن های خویش را کوتاه نمی کرده اند ، چراکه با این کار نشان می دادند کار نمی کنند ( ناخن کوتاه لازمه انجام کار یدی ) و از قشر ثروتمند جامعه هستند ، لذا کاشت ناخن مصنوعی بلند و یا ترمیم ناخن های طبیعی برای دستیابی به این هدف اجتناب ناپذیر بوده است . در اوایل قرن نوزدهم نیز زنان طبقه مرفه یونان به کمک پوست پسته کاری شبیه «تیپ» های آموزش کاشت ناخن امروزی را انجام می دادند . اما کاشت ناخن به معنای امروزی در سال ۱۹۵۴ متولد شد ؛ جایی که فرد اسلک (Fred Slack) پس از شکستن ناخنش در مطب دندانپزشکی خود ، به فکر ساخت ناخنی شبیه ناخن طبیعی افتاد . این جرقه  در کنار وجود امکانات و علم کافی و حمایت های تام اسلک  (برادر وی) سبب شد تا تحت نام تجاری Patti Nails اولین ناخن های مصنوعی روانه بازار گردد . آموزش کاشت ناخن در این ۷ دهه دستخوش تغییرات فراوانی شده است . از زمان اسلک که با مواد شیمیایی دندان پزشکی اقدام به ساخت ناخن مصنوعی کرد تا به امروز ، بازار به شدت رقابتی لوازم آرایشی و تمایل زیاد زنان و مردان امروزی برای آراستگی سبب شده است تا همه روزه شاهد بوجود آمدن متد های نوین کاشت ناخن باشیم که هریک معایب دیگری را پوشش داده و رو به تکامل حرکت می کنند . امروزه این مساله تا حدی مورد توجه قرار گرفته است که مسابقاتی در گوشه و کنار دنیا برای طراحی و کاشت ناخن نیز برگزار می گردد . برخی از آموزشگاه های پیشرفته  آموزش کاشت ناخن در کشورمان نیز با تربیت کارآموزانی در این سطح ، علاوه بر اعطای مدرک بین المللی ، به آماده سازی هنرجویان خود در این مقطع می پردازند . در مسابقات کاشت ناخن ، علاوه بر زیبایی ناخن های مصنوعی ، به دوام آن ها و رعایت نکات بهداشتی توجه فراوانی می شود . تناسب میان ناخن و انگشتان دست متقاضی نیز یکی دیگر از مسائل حائز اهمیت این گونه تورنومنت هاست ، چرا که وظیفه ناخن کار و مهارت اوست که مشخص می کند چه ناخنی برای چه انگشتی مناسب است که این مهارت جز با تمرین و تعلیم دیدن و آموزش کاشت ناخن تحت نظر مربیانی زبده میسر نیست .