زیر سازی در آموزش کاشت ناخن

زیر سازی در آموزش کاشت ناخن

در هنگام ساخت یک بنا ، ولو کوچک و حقیر ، یکی از اصول اساسی معماری و عمران ، پرداخت صحیح زمین مورد نظر است . اهمیت این موضوع به حدی زیاد است که زیر شاخه هایی از این علوم ، به نحوه شناخت جنس یک زمین ، سنگ های آن و همچنین مقاومت آن ها اختصاص یافته است . این بنا در صورت احداث روی زمینی بدون سنجش ویژگی های خاک آن ، ممکن است پس از مدتی فرو نشسته و ویران شود ، در نتیجه دیده می شود که به فراخور کاربری ، وزن و تعداد طبقات یک بنا ، گود برداری با اعماق متفاوت صورت گیرد ، کمااینکه ممکن است شرایط به گونه ای باشد که همین چند متر نیز نیاز نباشد . حال با ایجاد ارتباط میان این مساله و آموزش کاشت ناخن ، به تشریح مقدمات این عمل می پردازیم . تا به حال روش های فراوانی از کاشت ناخن را مورد بررسی قرار داده و مطالب زیادی را با یکدیگر مرور کرده ایم ، اما هیچ گاه به شالوده اثر خود توجه چندانی نکرده ایم . به عبارتی دیگر ، اگر آموزش کاشت ناخن را به معماری و انجام این عمل را به احداث یک ساختمان تشبیه کنیم ، ساخت این سازه مستلزم آماده سازی بستر آن می باشد و همانطور که یک بنا در صورت عدم رعایت این اصول با مشکلاتی روبرو می شود ، کاشت ناخن نیز بدون آماده سازی بستر آن به رشد انواع قارچ ، باکتری و آسیب تیپ منجر می شود . این عمل ترمیم بستر کاشت که به زیر سازی معروف است ، به مجموعه اقداماتی گفته می شود که ناخن را برای چسباندن تیپ آماده می کند ، به عنوان مثال زدودن ناخن از هر لاک و رنگی ، گرفتن گوشت های اضافی اطراف آن ، کوتاه کردن تاج ناخن به اندازه متعارف و تزریق مواد ضد قارچ گوشه ای از این زیر سازی هاست . از دیگر نکات حائز اهمیت در آموزش کاشت ناخن ، حفظ حالت استاندارد آن است . با گریز دوباره به مثال ساختمان سازی ، ساختمانی زیبا و کاربردیست که علاوه بر رعایت همه اصول معماری ، حداکثر استفاده را از فضای موجود کند ، به بیانی دیگر ، ساختمانی هنرمندانه ساخته شده است که فضای داخلی آن ، در بهینه ترین حالت خود ساخته شده باشد . به عنوان مثال مهندسی که امکان تعبیه پارکینگ ساختمانی را در طبقات زیرین بنا داشته و چنین نکرده ، سرمایه کارفرمای خود را از بین برده است . در مبحث کاشت ناخن نیز چنین است ، تیپی که بر روی ناخن پرداخت نشده چسبانده می شود ، ظاهری غیر عادی و ناموزونی به خود می گیرد ، این در حالیست که اگر با زیر سازی صحیح ، درصد بیشتری از لایه زیرین برداشته می شد ، شکل نهایی ناخن نیز بهتر به نظر می رسید . مسلما برای شما نیز پیش آمده است که ناخن هایی دیده باشید که به حدی خوب کاشته شده اند که به طبیعی یا مصنوعی بودن آن ها شک کرده اید ، و یا بر عکس ، ناخن هایی دیده باشید که از چند متری ظاهر ناهمگون ، بیش از حد برجسته و مصنوعی آن ها نمایان باشد ؛ شاید این عوامل متعددی سبب تفاوت این دو ناخن باشند ، اما از نگاه آموزش کاشت ناخن ، بدون شک عدم زیر سازی صحیح یکی از این عوامل می باشد .