نکات مهم کاشت ناخن

نکات مهم کاشت ناخن

در سالیان اخیر ، همه بانوان محترم تا حدی با پروسه کاشت ناخن و سایر امور زیبایی ناخن به صورت نوین و امروزی آن آشنا شده اند . مسلما عده ای که تجربه کاشت ناخن را داشته اند دارای اطلاعات بیشتری هستند و به صورت ملموس تر با این پدیده سروکار دارند . در همین راستا ، در محیط پیرامون  خود مراکز متعددی را می بینیم که به آموزش کاشت ناخن و زیباسازی آن مشغولند و بدون در نظر گرفتن تفاوت های متدی ، ابزار ، وسایل کاربردی و سوابق و مهارت های ناخن کاران آن ها ، همگی به دنبال هدفی یکسانند که این هدف چیزی جز افزایش کیفیت کار ، در پی آن افزایش مشتریان ثابت و در نهایت افزایش درآمدشان نیستند . به عنوان مثال ناخن کاری در شهرستانی دور افتاده در پی افزایش کیفیت کار خود و رقابت با همکاران خود در کلانشهر ها می باشد و در نقطه ای دیگری از پایتخت ، ناخن کارانی در پی ارتقاء سطح کیفی کار خود و عرض اندام در محافل بین المللی هستند ؛ کار هر دو قشر بسیار ستودنیست که مبین تمایل انسان برای صعود ، تکامل و تعالیست . هر دو قشر برای رسیدن به استاندارد مد نظر خود مستلزم فراگیری و آموزش کاشت ناخن در سطوح بالاتری می باشند ، اما در سطوح ابتدایی ، شاید دارای مهارت های یکسانی بوده و خروجی یکسانی هم داشته باشند . از این روی در پی یافتن نکات مهم و ظریف در آموزش کاشت ناخن می پردازیم که از مقدمات زیبا سازی ناخن در هر مکان ؛ زمان و هر سطحی می باشند . اولین نکته حائز اهمیت در کاشت ناخن ، اهمیت رعایت نکات بهداشتی می باشد . همانطور که مستحضرید کوتیکول به عنوان لایه ای محافظ در قسمت بالایی ناخن ، وظیفه محافظت از ناخن در برابر باکتری ها را دارد ، لذا برداشت غیر اصولی آن می تواند زیان های جبران ناپذیری را دست مراجعین وارد کند . از سوی دیگر ، مواد شیمیایی غیر استاندارد سبب می شوند تا علاوه بر آسیب متقاضیان ، دستان ناخن کار نیز به مرور زمان متحمل فشار و آسیب های بافتی فراوانی شود ، از این روی استفاده از مواد استاندارد مهمترین اصل در آموزش کاشت ناخن می باشد ، باید توجه داشت که نباید هیچ گاه کیفیت را فدای قیمت کنیم ، بدین معنا که به دلیل ارزان بودن ماده اولیه و روشی برای کاشت به آن گرایش پیدا کرده و خسارت به مراتب بیشتری نسبت به مواد و متدهای دیگر متحمل شویم . از دیگر نکات مهم در آموزش کاشت ناخن می توان به استفاده از متد های مختلف کاشت ، آشنایی با تمامی مواد استاندارد کاشت ( در حد کمپانی های سازنده و ویژگی های مطلوب و نامطلوب هریک ) ، رفع اشکال مستمر نزد استاد راهنما ، حفظ اعتماد به نفس ،  امید و انگیزه در تمامی مراحل آموزش ، تصویر سازی ذهنی از ماحصل زحمات ، ایجاد وجه تمایز بین روش های مختلف کشت ناخن برای خود با کمک سایه روشن کردن تفاوت ها ، شباهت ها و مواد مورد نیاز آن ها اشاره کرد . در نهایت تسلط به روش های کاشت سبب می شود تا ناخن کار بسان پزشکی که با تسلط به روش های درمان به مداوای بیمار خود مبادرت می ورزد ، با آگاهی از خواسته مشتری ، نوع حرفه و شغل وی ، حساسیت های روحی و جسمی او و همچنین میزان هزینه های در نظر گرفته برای کاشت ناخنش بهترین روش کاشت را اعمال کند .