آموزش کاشت ناخن با قالب

آموزش کاشت ناخن با قالب

آموزش کاشت ناخن با قالب : برای درک بهتر آموزش کاشت ناخن در گام اول لازم است تا در خصوص تفاوت میان “تیپ” و “قالب” در این حرفه صحبت کنیم . می دانیم که دو وسیله فوق ، ابزارهایی برای بهتر نشستن مواد کاشت روی ناخن ، هدایت آن ها در مسیر دلخواه ناخن کار و تکیه گاهی برای محصولات مذکور تا رسیدن به سختی مورد نظرمان می باشند . در همین راستا ، تیپ به عنوان پدیده ای که در امتداد تاج ناخن قرار می گیرد ، برای هر انگشت به صورت مخصوص وجود داشته و پس از حصول اطمینان از تناسب و توازن میان تیپ و ناخن مربوطه (از نظر طول و عرض) روی آن می نشیند ؛ در نتیجه خروجی کار برای هر انگشت منحصر بفرد بوده و بواسطه اینکه پیش از کار سطح ناخن سوهان کاری می شود ، علاوه بر ظاهری طبیعی تر ، امکان رشد قارچ زیر مواد نیز به حداقل می رسد .

این در حالیست که قالب ، به عنوان ابزاری که می تواند روی هر انگشتی با هر قطر و طولی بنشیند ، تنها بواسطه فشار به طرفین آن روی ناخن فیکس شده و شکل آن را می گیرد ، در نتیجه دقت تیپ را نداشته و به دلیل اینکه لبه های آن نیز مواد کاشت را دریافت می کند ، پس از اتمام کار (پیش از سوهان کشی نهایی) شکل خوشایندی نمی گیرد .

در آموزش کاشت ناخن با قالب ، قالب به عنوان شاخصی که پیش از شروع عملیات زیر ناخن قرار گرفته و پایه های نگه دارنده آن دور انگشت می چرخد ، آماده پذیرش مواد کاشت می گردد . این روش به دلیل اینکه نیاز به سوهان کشی سطح ناخن ندارد ، برای بسیاری از بانوان مطلوب و خواستنیست ، اما از مهمترین نتایج نا مطلوب این امر می توان به مساعد شدن شرایط رشد قارچ ها زیر ناخن اشاره کرد ، از سویی دیگر به دلیل اینکه چسبی هم در این امر دخیل نبوده و چسبندگی ناخن مصنوعی تنها بواسطه ماهیت خود مواد کاشت می باشد ، این محصول با کوچکترین تنش یا همجواری با رطوبت دائمی به راحتی کنده می شود .

در آموزش کاشت ناخن با قالب ، یکی از اولین نکاتی که به کار آموزان ارائه می شود تفهیم این موضوع است که چه ناخنی برای چه افرادی ، چه شرایط آب و هوایی و چه مشاغلی مناسب است . بطور مثال در این مورد به دلیل اینکه همه ناخن ها با قالبی یکسان و روشی همگون به وجود می آیند ، تفاوتی در ساختار کلی آن ها حاصل نمی شود ، در نتیجه اگر فردی دارای انگشتانی با ویژگی های غیر یکسان و ساختاری متفاوت از یکدیگر باشد ، در پایان کار از آنچه پدید آمده است خشنود نمی گردد . از سویی دیگر ، فردی در پی مراقبت های آرایشی – بهداشتی از خود بوده و به داشتن ناخن هایی جذاب و زیبا تمایل دارد ، اما کاهلی و عدم ممارست به این امر سبب شده است تا مراقبت های مذکور روندی منظم و ثابت نداشته باشد ، لذا این فرد با کمک آموزش کاشت ناخن با قالب که نیاز به رسیدگی زیادی ندارد می تواند با توجه به این شرایط به هدف مورد نظرش برسد .

شاید بتوان این نوع کاشت را که ساده ترین نوع حصول ناخنی مصنوعی می باشد ، بی کیفیت ترین آن ها نیز دانست ، اما این کیفیت در ازای زمان اندک و پروسه آسانیست که برای کاشت صرف شده است ، لذا می توان ادعا کرد که مشتریان خاص خودش را خواهد داشت . در نهایت لازم به ذکر است که قطر این ناخن در مقایسه با نمونه های تیپی بیشتر بوده و غیر طبیعی بودن آن بیشتر جلب توجه می کند ، در نتیجه به افرادی که در پی اختفای مصنوعی بودن ناخن خود هستند توصیه نمی شود و بالعکس .