آموزش کاشت ناخن با پودر شب تاب

آموزش کاشت ناخن با پودر شب تاب

آموزش کاشت ناخن با پودر شب تاب : در زندگی مادی انسان ، بسیاری از پدیده های پیرامون وی با نور معنا یافته و جان می گیرند . اتاقی را تصوّر کنید که تابلوهای نقاشی « لبخند ژکوند » داوینچی ، تابلوی « شب پر ستاره » ونگوگ یا « آسیاب » رامبرانت در آن قرار دارند ، اما هیچ نوری آنجا وجود ندارد . بی تردید بدون وجود نور ، دیدن هم معنایی نداشته و آثاری که درک آن ها با قوی بینایی معنا پیدا می کند ، در عمل با بومی خالی تفاوتی ندارند . با توجه به این امر ، نور نه به عنوان مجموعه ای از فوتون های حامل انرژی و زینت بخش شب های ما ، بلکه به عنوان پدیده ای که حیات بشر ، سایر موجودات و حتی کره زمین به آن وابسته است نقشی اساسی و پر رنگ در زندگی ما ایفا می کند .

در همین رابطه نور به عنوان یکی از راز آلود ترین پدیده هایی که در طول عمر خود با آن سروکار داریم ، در جزء جزء زندگی انسان ریشه دوانیده است که مباحث زیبایی و آراستگی نیز از آن بی نصیب نمانده اند . شاید سال ها قبل اگر در خصوص برق زدن ناخن انسان مطلبی منتشر می شد ، آن هم با کمک چشمه نوری که منبعی غیر الکتریکی داشته و برای پاشش نور به برق و باتری نیاز ندارد ، مطلب ثقیلی را بیان می کردیم ؛ این در حالیست که امروزه بواسطه آموزش کاشت ناخن با پودر شب تاب این پدیده ملموس و عینی شده است .

برای ورود به مبحث آموزش کاشت ناخن با پودر شب تاب ، بد نیست ساعت هایی را به یاد بیاوریم که در سال های کودکی خود با آن ها آشنا شده ایم ، ساعت هایی که شباهنگام و پس از خاموش شدن چراغ ها ، اعداد و عقربه های روی خود را با رنگ سبز ملایمی نمایش می دادند . این ویژگی که آن را فسغرسانس یا فسفرسنس (Phosphorescence) می نامیم ، در حقیقت از خواص فیزیکی برخی از عناصر و ترکیبات شیمیایی – مانند فسفر، کلسیم سولفید یا باریم سولفید – است که توانایی جذب نور محیط را داشته و پس از قطع ارتباط با منبع نور ، آن را ها باز می تاباند .

با عنایت به این مثال ، باید بدانید که امروزه مواد شیمیایی فراوانی ساخته می شوند که با اتکا به این مواد ، خاصیت شب تابی پیدا کرده و چنانچه با محصولات دیگری ترکیب شوند ، آن ها را نیز درخشان می کنند . در خصوص آموزش کاشت ناخن هم می توان گفت که ماده ای با نام آلومینات استرانسیوم وجود دارد که از این خانواده بوده و در مجموع ضرری همانند مواد رادیواکتیوی یا سمی برای انسان ندارد ، لذا استفاده از نمونه های استاندارد و تائید شده آن ها خسارتی را متوجه کاربر نمی کند . در همین رابطه ، چنانچه خودمان قصد ساخت این رنگ ها را داشته باشیم ، طبق دستور العمل های خاصی که وجود داشته و باید از فروشنده این ماده جویا شویم ، مقدار مشخصی از این ماده را داخل لاکی شفاف ریخته و با هم زدن های پیوسته (که اگر همراه با ساچمه ای درون مخزن لاک باشد بهتر است) به یکدست پخش شدن آن کمک می کنیم . این در حالیست که لاک های گلو استیک (glow stick) هم به صورت آماده در بازار یافت شده و می توان به استعمال عادی آن ها همانند سایر لاک ها ، به درخشش این عضو دستانمان در تاریکی کمک کنیم .

از سویی دیگر و در آموزش کاشت ناخن با پودر شب تاب ، همانند روشی که پیشتر به آن اشاره شد ، تنها کافیست که این ماده با مواد کاشت ترکیب شده و با هر روشی که می خواهیم به کاشت ناخن مصنوعی خود مشغول شویم . در نهایت پدیده ای که حاصل می شود ناخن درخشانی می باشد که با نور شارژ شده و در سیاهی شب به زیبایی می درخشد .