پرایمر کاشت ناخن

پرایمر کاشت ناخن

پرایمر کاشت ناخن : در جریان ساخت یک بنا و پس از اینکه سازه قدیمی تخریب می شود ، عملاً زیر سازی و به وجود آوردن فونداسیونی مستحکم اولین گام پدید آمدن ساختمان جدیدمان می باشد . در همین رابطه ، چنانچه مهندسین عمران یا معماری که مسئول ساخت این بنا می باشند ، بدون توجه به جنس خاک ، میزان سستی یا سختی آن ، احتمال رانش یا فرو رفتن زمین ، میزان زلزله خیزی ناحیه و پیش از تعیین وزن سازه که در پی مشخص شدن تعداد طبقات آن مشخص می گردد ، در همان قدم اول به جوش دادن تیر آهن ها یا تزریق بتن سیال به داخل قالب های مرسوم آن بپردازند ، اگر ساختمان مورد نظر در همان مراحل ساخت ویران نشود ، پس از اتمام ساخت و ساز با ورود ساکنین و وسایل آن ها ، وقوع اولین باد و طوفان یا زمین لرزه و دیگر پدیده هایی که به تنش و کرنش با این ساختار می پردازند ، تخریب خواهد شد .

این مقدمه از این روی بیان شد تا بگوییم برای احداث ساختمان ناخنی مصنوعی نیز همانند مثال فوق نیازمند بستر سازی و ایجاد شرایط ایده آل برای استقرار لایه های بعدی خواهیم بود ؛ پی سازی و شالوده ای که چنانچه به خوبی اعمال نگردند ، به تخریب ناخن مورد نظرمان می انجامد .

در همین رابطه پرایمر کاشت ناخن به عنوان ماده ای شیمیایی و عموماً اسیدی ، با از بین بردن چربی ها و سایر مواد نمناک روی ناخن ، علاوه بر اینکه زمینه چسبیدن مواد را بر روی ناخن را به وجود می آورد ، تاثیر مستقیم و قابل توجهی نیز در ماندگاری این مواد در بلند مدت روی صدف ناخن هایمان دارند . برای اینکه دو محصولی که در ذات خود مواد چسبناکی نیستند به دیگری متصل شوند (با صرف نظر از راه های مکانیکی و استفاده از سخت افزارهای کمکی) وجود لایه ای با خاصیت چسبندگی دو طرفه در میان آن ها که بتواند آن ها را در کنار یکدیگر نگه دارد الزامیست . در این مورد خاص ، پرایمر کاشت ناخن با قرار گرفتن میان مواد کاشت و ناخنی که اینک تراشیده شده و رطوبتی نیز ندارد سبب می شود تا از یک سو لایه مواد جدید در چنگش بوده و از سویی دیگر به بدنه ناخن هایمان متصل باشد .

پرایمر کاشت ناخن که می توان از آن تحت عناوینی چون “آغازگر” و “بتونه”  آموزش کاشت ناخن نیز یاد کرد ، با تکیه بر خشک کردن ناخن که به آن اشاره شد ، عملاً باکتری ها و سایر موجودات میکروسکوپی دیگری که با رطوبت زنده اند را نیز از بین می برد . در هنگام اعمال این ماده ، ناخنکاران بسیاری ترجیح می دهند تا پیش از سوهان کشی – به منظور عدم نفوذ این ماده به تار و پود ناخن و رسوخ به گوشت زیر آن – پرایمر خود را اعمال کنند و عده ای نیز از بین رفتن کوتیکول را که خود حاوی اندکی چربی می باشد ، روشی کمکی در تاثیر گذاری بیشتر این ماده می دانند . با این تفاصیل هر روشی را که انتخاب می کنید به یاد داشته باشید که نحوه اعمال این ماده روی ناخن از اهمیت فراوانی برخوردار است . چنانچه در این راه قطره ای پرایمر کاشت ناخن روی قسمت مورد نظر قرار داده و منتظر پخش شدن آن هستید و یا با قلمویی کوچک آن را پخش می کنید ، فراموش نکنید که این ماده حداقل ۳۰ ثانیه به عدم ورود و دخالت مواد دیگر برای تاثیرگذاری بیشتر نیاز دارد ، پس در مواد گذاری روی آن عجله نکنید .

از سویی دیگر چنانچه سرعت عمل بالایی ندارید ، باید کار یک دست را انجام داده و سپس به سراغ پنج انگشت بعدی بروید ، چرا که با خشک شدن این مواد خواص آن ها نیز کمرنگ شده و تزریق مجدد آن به ویژه از سوی هنرآموزان و افرادی که هنوز در کار خود متبحر نشده اند می تواند برای داوطلب یا مشتری خطرناک باشد .