کاشت ژله ای ناخن

کاشت ژله ای ناخن

کاشت ژله ای ناخن : در اغلب پدیده هایی که باید ساختاری روی یک سازه قدیمی تر احداث شود ، تخریب یا بسترسازی لایه های زیرین اجتناب ناپذیر می باشد ، چرا که اگر چنین نکنیم با گذر زمان و اعمال فشار به پایگاه مورد نظر ، سازه جدید نیز فرو نشسته و به مرور زمان تخریب می شود . به همین دلیل در بیشتر روش های کاشت ناخن به عنوان مصداقی برای اصل فوق ، پایه سازی و آماده کردن آن برای پذیرش لایه های بعدی اولین قدم ما می باشد . این در حالیست که در مواردی که این تغییرات در ارتباط مستقیم با بدن انسان بوده و به عنوان عمل های جراحی زیبایی یا اقدامات آرایشی مطرح می شوند ، اصول بهداشتی نیز اهمیت بیشتری یافته و توجه به انجام اقداماتی پیشگیرانه در راستای عدم ابتلا به بیماری های گوناگون – و در این مورد خاص فعالیت قارج ها و سایر موجودات میکروسکوپی در زیر ناخن – اهمیت فراوانی می یابند . در نهایت اینکه در مرحله مقدماتی کاشت ژله ای ناخن ، پس از سوهان کشی دستی ، با کمک ضد قارچ ، ناخن مورد نظر را از لوث وجود عوامل نامطلوب در امان نگه داشته می شوند .

در این مرحله ما با کمک مانیکور خشک علاوه بر زدودن لایه های چرب روی ناخن ، ارتفاع آن را نیز کوتاه می کنیم تا با رسیدن به فیزیکی مناسب و ابعادی متناسب با نوع کاشتمان ، آماده پذیرش مواد و کاشت ژله ای ناخن شود . کاشت ژل بواسطه فرمر (Former) محقق می شود ، بدین ترتیب که این محصولات با قرار گرفتن در زیر ناخن ، زمینه ای برای پیاده سازی مواد در امتداد ناخن طبیعی می شوند و تا خشک شدن کامل آن ها در این مکان قرار می گیرند . پس از اسقرار این وسیله ، با کمک بیس ژل حد ناخن جدید را مشخص کرده و با قرار دادن ناخن در دستگاه UV مقدمات اعمال لایه های بعدی را فراهم می کنیم ؛ حال اینکه همینک ناخن مصنوعی آمادگی پذیرایی از مواد تزئینی و طراحی های پیچیده تر را دارد .

با توجه به شفافیت بیس ژل و سلیقه فردی که این روش کاشت را انتخاب کرده است ، استفاده از محصولاتی که با شفافیت این اثر در تضاد نبوده و زیبایی آن را به خوبی منعکس می کند منطقی تر به نظر می رسد ، در نتیجه اینکه استفاده از پولک ، اکلیل یا تکه های شاتر می توانند گزینه های مطلوبی به حساب آیند . طبیعیست که پس از این مرحله علاوه بر احتمال جابجایی مواد و نیاز به تثبیت صد درصدی آن ها در جایگاه خودشان ، امکان استفاده از طراحی ثانویه و اضافه شدن لایه های اضافه تری نیز وجود دارد ؛ به همین دلیل با کمک ژل پریمیوم در جهت های مختلف به ناخن های تحت پردازش قطر بیشتری می دهیم و با کلیر وضوح بیشتری به سطح داخل لفافه می دهیم .

قرارگیری مجدد در داخل دستگاه به عنوان نقطه ذخیره سازی عملیات کاشت ژله ای ناخن پیام آور این نکته است که کاشت تا این مرحله با ثبات شده و اینک با پذیرش کلینز ، سوهان کشی های تزئینی و نهایتاً بافرینگ به ساختار نهایی خود رسیده است . در این مرحله عده ای از مشتریان ، هنرآموزان یا کارشناسان حوزه  آموزش کاشت ناخن ترجیح می دهند تا دیزانشان دارای هاله ای رنگی بوده که علاوه بر مشخص بودن طرح داخلی آن ، حالتی تمام شیشه ای نیز نداشته و به رنگ خاصی متمایل باشد . به همین دلیل می توان گفت که اعمال یک لایه لاک ژل رنگی شیشه ای می تواند مفید فایده بوده و با حفظ ساختار و طراحی های داخلی ، تم رنگی مشخصی را نیز به ناخن ها بخشیده و آن را شبیه ناخن های استند گلس کند . طبیعیست که اگر چنین اقدامی باب سلیقه فرد مذکور نباشد ، می توان این مرحله را حذف کرده و مستقیماً به گام پایانی رفت .

گفتنیست که در مرحله آخر استفاده مجدد از یو-وی به مثابه تثبیت نهایی و استفاده از تاپ شاین حسن ختامی برای عملیات کاشت ژله ای ناخن می باشد .